about us

Gedurende 1997 het die eienaars, Thinus en Maryna van Heerden, met 'n skeidingspakket vanuit die staatsdiens getree.  Die behoefte is geïdentifiseer aan 'n besigheid wat daarop toegespits is om as rugsteun vir ander besighede te dien. 

Met die eerste aankope vir die nuwe besigheid, moes daar op 'n naam vir die nuwe onderneming besluit word. Vanuit een van die vele kopkrapgesprekke is daar melding gemaak dat daar nou moles gemaak word met die "pakket" wat uitbetaal is.  Vandaar die naam Pakketmoles.

•••

During 1997 the owners, Thinus and Maryna van Heerden, received a severance package with the ending of their careers within the civil service.  The need for a business that will support other businesses was identified.

With the first expenses setting up this new venture, they had to decide on a name to operate under.  During one of the many discussions in this regard, it was mentioned that they are creating chaos (in Afrikaans "moles") with the money received from the package.  The result was the name "Pakketmoles".

The business currently consists of various departments which can all be viewed under the sub-divisions in the services section of this website.

© Pakketmoles All Rights Reserved 2013
Design by Libellula Media